Give respect to get respect

We hechten bij FAMA waarde aan een gezellige en veilige sportomgeving. Met het opstellen van de 'Gouden 10' van FAMA bieden we gedragsregels die als leidraad dienen voor de omgang met mensen binnen en buiten de vereniging.


De-gouden-10-van-FAMA v1.1