Op de Algemene Ledenvergadering van 7 november 2016 is onderstaande contributieregeling vastgesteld. 

De contributie wordt standaard 1 x per 2 jaar verhoogd, tenzij er dringende redenen zijn om hiervan af te wijken.

Op de eerstvolgende ledenvergadering wordt de contributie opnieuw vastgesteld. 

De contributie is inclusief NEVOBO contributies, 

 

 

 

  Jaarbedrag per termijn
Competitiespelers > 18 jaar € 253,00 € 63,25
Competitiespelers < 18 jaar € 138,00 € 34,50
Mini's € 101,20 € 25,30
Recreanten € 124,20 € 31,05
Extra training  25% extra per jaar

 

  • Extra contributie bij niet deelnemen aan de bloemenactie € 9,00
  • Indien men voor 1 oktober van het lopende jaar nog 18 jaar is, geldt voor het hele seizoen de junioren contributie.
  • Indien men voor 1 oktober van het lopende jaar nog 11 jaar is, geldt voor het hele seizoen de mini contributie. 

 

Verder is een regel vastgesteld dat leden die uitsluitend trainen 60% betalen van de desbetreffende contributie. De inning van de contributie vindt automatisch plaats, indien daarvoor een machtiging is afgegeven, op de volgende tijdstippen:

 

  • Termijn 1 : eind september (of z.s.m. na de ALV)
  • Termijn 2 : eind december
  • Termijn 3 : eind februari
  • Termijn 4 : eind april

 

Indien geen machtiging is afgegeven is men de contributie in maximaal 2 termijnen verschuldigd (eind september en eind februari). Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is men het gehele jaar contributie verschuldigd. Het restant aan termijnen is dan ineens verschuldigd.

 

Zie verder het huishoudelijk regelement.