De mensen die zaaldienst hebben:

  • zijn minimaal een half uur tot 3 kwartier voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig en dragen de zaaldienst-trui

Zij zorgen ervoor dat:

  • de teams op tijd de velden opbouwen;
  • de netten op de juiste hoogte hangen;
Categorie Hoogte net
Heren 2,43m
Dames 2,24m
Jongens A 2,43m
Meisjes A 2,24m
Jongens B 2,24m
Meisjes B 2,15m
Jongens C 2,05m
Meisjes C 2,05m
  • de schrijftafel in het ballenhok gereed staat;
  • de schrijftafel bij het hoofdveld voor DS 1 en HS 1 gereed staat;
  • de digitale wedstrijdformulieren op tijd zijn ingevuld
  • bij elk veld voldoende inspeelballen zijn;
  • bij elk veld een goede wedstrijdbal aanwezig is:
  • de juiste teams op de juiste velden spelen;
  • bij elk veld een scorebord aanwezig is;
  • de sporters, coaches, tellers, fluiters en andere begeleiders noch buitenschoenen, noch schoenen met zwarte zolen dragen op of bij het veld;
  • de scheidsrechters op tijd met de wedstrijden beginnen;
  • alle formulieren volledig en correct ingevuld zijn, zodat het wedstrijdsecretariaat daar geen werk meer van heeft en de teams geen boete opgelegd krijgen;
  • het FAMA spandoek hangt;
  • indien mogelijk, muziek voor- en tussen de wedstrijden gedraaid wordt;
  • alle benodigde handtekeningen op het wedstrijdformulier en het halverslag staan;
  • iedereen die niet bij de te spelen wedstrijd hoort, de zaal verlaat en verwezen wordt naar de tribune.