Iedere sporter jong en oud heeft recht om in een veilig klimaat te kunnen sporten.
We hopen en werken er aan dat dit bij onze vereniging kan.
Het kan voorkomen dat er dingen gebeuren waardoor de genoemde veiligheid in het geding is.
 
Voor deze gevallen hebben we een onafhankelijk vertrouwenspersoon, de Vertrouwenscontactersoon (VCP)
 
Bijgaand ook een aantal folders van het NOC/NCF met gedragsregels waar wij ons als Fama aan committeren.
Ook staan er adressen in waar je buiten de vertrouwenspersoon van VVFama terechtkunt met vragen en meldingen.
<folders toevoegen>
 

Voel jij je veilig in jouw sport?

Seksuele intimidatie, pesten, bedreiging, mishandeling, belediging, discriminatie, het komt overal voor: op het werk, op school en helaas ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies of gewoon een luisterend oor.

Iedereen die sport, jong of oud, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met seksuele intimidatie of een van de andere bovenstaande dingen, is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt.
Erover praten is vaak moeilijk.

Daarom is er binnen Volleybalvereniging Fama een vertrouwenscontactpersoon (VCP). De vertrouwenscontactpersoon heeft als taak te luisteren naar je verhaal en je te adviseren en te begeleiden met betrekking tot de procedure aangaande het maken van een melding of het indienen van een klacht ten aanzien van seksuele intimidatie en andere bovenstaande dingen. De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. De VCP bespreekt de vervolgstappen met je. Daarbij is de VCP op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet.

De VCP is er voor mensen die zelf slachtoffer zijn, maar ook voor mensen die geen slachtoffer zijn maar een vermoeden hebben, dan wel melding of klacht krijgen, van bijvoorbeeld seksuele intimidatie bij een ander. Maar ook als je zelf beschuldigd bent van iets.

Belangrijk te weten is dat de VCP geen deel uitmaakt van het bestuur. De vertrouwenscontactpersoon is er dus voor jou!

Er is wel een meldingsplicht naar het bestuur (mag ook anoniem). Het bestuur is immers verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat.

Heb je behoefte aan een gesprek over iets wat voor jou (of je kind) het sporten onveilig maakt, neem dan contact op.

Mijn naam is Frauke Boer, de VCP binnen Fama. Ik ben zelf niet actief als volleyballer binnen de vereniging, maar heb wel een volleyballend gezin. Daardoor zit ik op de meeste vrijdagavonden gewoon op de tribune in de sporthal. Je kunt me bellen als je een vertrouwelijk gesprek wilt. Mijn telefoonnummer is 06 11 46 66 90.